Hemşirelik

Hemşirelik; toplumun, ailelerin ve bireylerin ihtiyaç duyduğu sağlık gereksinimlerini karşılamayı amaç edinen uygulamalı bir sağlık disiplinidir.

 

İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik Bölümü; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş bir eğitim-öğretim anlayışıyla insan haklarına, kül- türel, mesleki ve toplumsal değerlere saygılı, toplum, aile ve birey sağlığının korunmasında, geliştirilmesinde, tedavi ve bakımında ekip halinde çalışmayı benimsemiş, çağdaş bilgi teknolojisini kullanan, alanındaki gelişmeleri takip eden ve en az bir yabancı dil bilen sağlık bakım profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Çağdaş bilim, teknoloji ve kanıta dayalı yaklaşım ve yöntemler doğrultusunda bir eğitim veren Hemşirelik Bölümü ayrıca; birey, aile ve toplumun sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde bütüncül yaklaşıma sahip olan; bakım, eğitim, araştırma ve yönetim gibi konularda etkin olarak görev alabilen, lisansüstü programlarla da akademik çalışma yapacak, temel eğitim ve hemşirelik hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunacak profesyonel hemşireler yetiştirmektedir.

 

Dört yıllık Bölüm müfredatında yer alan temel tıp bilimleri ve hemşirelik ile ilgili dersler, alanında deneyimli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Bölümde verilen uygulamalı eğitim, donanımlı laboratuvarlarda ve hastanelerde gerçekleştirilmektedir.Hemşirelik; toplumun, ailelerin ve bireylerin ihtiyaç duyduğu sağlık gereksinimlerini karşılamayı amaç edinen uygulamalı bir sağlık disiplinidir.

 

İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik Bölümü; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş bir eğitim-öğretim anlayışıyla insan haklarına, kül- türel, mesleki ve toplumsal değerlere saygılı, toplum, aile ve birey sağlığının korunmasında, geliştirilmesinde, tedavi ve bakımında ekip halinde çalışmayı benimsemiş, çağdaş bilgi teknolojisini kullanan, alanındaki gelişmeleri takip eden ve en az bir yabancı dil bilen sağlık bakım profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Çağdaş bilim, teknoloji ve kanıta dayalı yaklaşım ve yöntemler doğrultusunda bir eğitim veren Hemşirelik Bölümü ayrıca; birey, aile ve toplumun sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde bütüncül yaklaşıma sahip olan; bakım, eğitim, araştırma ve yönetim gibi konularda etkin olarak görev alabilen, lisansüstü programlarla da akademik çalışma yapacak, temel eğitim ve hemşirelik hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunacak profesyonel hemşireler yetiştirmektedir.

 

Dört yıllık Bölüm müfredatında yer alan temel tıp bilimleri ve hemşirelik ile ilgili dersler, alanında deneyimli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Bölümde verilen uygulamalı eğitim, donanımlı laboratuvarlarda ve hastanelerde gerçekleştirilmektedir.

TC Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 Verilerine Göre Hazırlanan, Mezun Olduğunuz Bölüm/Programa ait;
İş Bulma Süreleri, Başlangıç Ücretleri, Nitelik Uyuşmazlıkları, Kamuda İşe Yerleşme Oranları, Firma Büyüklüğü Dağılımları ve Sektör Bazında Dağılımları ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

* * * Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 verilerine göre hazırlanmıştır.

REHBER’E SOR!