İşletme (İngilizce)

Dünyadaki sınırların ortadan kalkması ve rekabetin artmasıyla birlikte, varlıklarını sürdürebilmek ve gelişerek büyüyebilmek amacıyla işletmelerin ihtiyaç duyduğu yaratıcı, yenilikçi, sosyal sorumluluklarının bilincinde ve iş yaşamının gerek duyduğu ahlaki değerlere sahip olan profesyonel yöneticiler yetiştirmeyi amaçlayan İstanbul Arel Üniversitesi İşletme Bölümü, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 farklı dilde eğitim vermektedir.

 

İşletme Bölümü (Türkçe) için 4 yıl, İşletme Bölümü (İngilizce) için İngilizce Hazırlık Programı (muafiyet sınavlarının herhangi birinde başarılı olan öğrenciler, bu programdan muaf tutulurlar) ile birlikte toplamda 5 yıl süren lisans eğitiminden sonra arzu eden öğrenciler, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan yüksek lisans ile doktora programlarına da devam etme imkânına sahiptirler.

 

Deneyimli ve güçlü eğitim kadrosuyla, mesleki hayatlarında başarılı olmak için gerekli donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlayan İşletme Bölümü, kendini sürekli geliştirme hedefini benimsemiş bireyleri, iş ve bilim dünyasına kazandırmayı da amaç edinmiştir.

 

Öğrencilerin gerek çeşitli sektörlerde uzmanlaşmış profesyonellerden dinleyecekleri konferanslar gerekse kültürel alanda yapılan sayısız faaliyetler kendilerine güvenen, insan ilişkilerinde başarılı, yeniliklere açık, hızlı ve doğru düşünebilen, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacaktır. Öğrenciler ayrıca Üniversitemizin sunduğu ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak sosyal imkânlardan yararlanıp çeşitli faaliyetlere katılma imkânı bulacaklardır.

 

Erasmus+ Programı çerçevesinde öğrencilere yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim-öğretim görme olanağı sağlanır. Başarısını kanıtlayan öğrencilere yan dal ve çift ana dal yapma imkânı da tanıyan İşletme Bölümü, öğrencileri eğitim hayatlarında, mezuniyet sonrasında ve tüm yaşamları boyunca kullanacakları bilgilerle donatarak, ayırt edici özelliklere sahip bir şekilde hayata hazırla- maktadır.

TC Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 Verilerine Göre Hazırlanan, Mezun Olduğunuz Bölüm/Programa ait;
İş Bulma Süreleri, Başlangıç Ücretleri, Nitelik Uyuşmazlıkları, Kamuda İşe Yerleşme Oranları, Firma Büyüklüğü Dağılımları ve Sektör Bazında Dağılımları ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

* * * Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 verilerine göre hazırlanmıştır.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp