İşletme Yönetimi

İş yaşamında çevresi ile uyum sağlayan ve analiz yeteneğine sahip ara kademe yöneticilere olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. İşletme Yönetimi Programın amacı, işletmelerin ve sektörün ihtiyacı olan piyasa isteklerine cevap verecek, üretim ve hizmet faaliyetlerini verimli bir şekilde yürütecek, görev aldığı işletmede işletmecilikle ilgili problem ve fırsatları tanıyabilecek öğrenciler yetiştirmektir.

 

Mezunlar; bankalar, şirkeler ve sivil toplum örgütleri gibi özel veya kamu kurum ve kuruluşlarda, üretim ve hizmet sektörlerinde iş bulabilmektedirler.

 

Dikey Geçiş Yapabileceği Lisans Programları;

 • Bankacılık,
 • Bankacılık ve Finans,
 • Bankacılık ve Finansman,
 • Bankacılık ve Sigortacılık,
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
 • Ekonomi ve Finans İşletme,
 • İşletme Bilgi Yönetimi,
 • İşletme Enformatiği,
 • İşletme Yönetimi,
 • İşletme-Ekonomi,
 • Lojistik,
 • Lojistik Yönetimi,
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi,
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim,
 • Muhasebe ve Denetim,
 • Sağlık Yönetimi,
 • Sermaye Piyasası,
 • Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi,
 • Sigortacılık,
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi,
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik,
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi,
 • Uluslararası Finans,
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık,
 • Uluslararası İşletme,
 • Uluslararası İşletmecilik,
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret,
 • Uluslararası Ticaret,
 • Lojistik ve İşletmecilik,
 • Uluslararası Ticaret,
 • Uluslararası Ticaret ve Finans,
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman,
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik,
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

TC Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 Verilerine Göre Hazırlanan, Mezun Olduğunuz Bölüm/Programa ait;
İş Bulma Süreleri, Başlangıç Ücretleri, Nitelik Uyuşmazlıkları, Kamuda İşe Yerleşme Oranları, Firma Büyüklüğü Dağılımları ve Sektör Bazında Dağılımları ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

* * * Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 verilerine göre hazırlanmıştır.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp