İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı, bir organizasyon içinde en etkili iş gücünü bulmak, geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak amacıyla ortaya konan faaliyetleri kapsar. Programda dersler, öğrencileri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanmıştır. Program kurumların etkin ve verimli çalışma ortamlarını oluşturmaya yönelik ve değişen kurum yapılarına uygun iş gücünü bulabilmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

 

Günümüzde iş hayatında rekabette ilerlemek amacıyla insan kaynaklarına önemli yatırımlar yapılmaktadır. Bu bağlamda nitelikli insan kaynakları çalışanlarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Programın amacı, öğrencileri iş hayatına hazırlayarak, mesleki bilgi ve beceriler ile donatılmış, sorumluluk bilinci gelişmiş ve nitelikli bireyler yetiştirmektir.

 

Mezunlar; kamu kurumları, danışmanlık şirketleri, kariyer planlama şirketleri, sendikalar gibi tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda iş bulabilirler.

 

Dikey Geçiş Yapabileceği Lisans Programları;

  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
  • İnsan Kaynakları Yönetimi,
  • İşletme,
  • İşletme Yönetimi,
  • Kamu Yönetimi,
  • Siyaset Bilimi,
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
  • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp