Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

Günümüzde ölçekleri ne olursa olsun birçok işletme uluslararası ticaret faaliyetlerine çeşitli düzeylerde katılma ihtiyacı duymaktadır. İthalat ve ihracat, stratejik işbirlikleri ve ortak yatırım gibi çeşitli faaliyetler çerçevesinde uluslararası ekonomik ilişkileri izleyebilen, yoğun rekabet ortamında çağdaş yönetim tekniklerini bilişim dünyasının sunduğu yeniliklerle hayata geçirebilen, bulunduğu ortama değer katabilen insan gücüne büyük gereksinim duyulmaktadır.

 

Bu bağlamda, İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, yukarıda belirtilen gerçekler ışığında 2011-2012 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Bölümün amacı, uluslararası ticaretin ilke ve kurallarını bilen, ulusal ve uluslararası işletmecilik bilgisine sahip olan, bilişim teknolojilerini kullanabilen girişimciler ve yönetici adayları yetiştirmektir. Mezunların, mal ve hizmet akımının yanında üretim faktörlerinin hareketliliğinin de artış gösterdiği küresel ekonominin gerektirdiği insan gücü talebini karşılamaları amaçlanmaktadır.

 

Küreselleşmenin daha da etkin hale getirdiği uluslararası ve uluslar üstü sermayenin küresel ekonomi üzerindeki gücü, siyasal alanda olduğu kadar bilimsel inceleme ve araştırma alanında da kritik bir uzmanlık alanı olan Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümünü güncel bir akademik birim konumuna taşımıştır.

 

Eğitim dili İngilizce olan Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünde öğrenciler, diledikleri takdirde 2. sınıftan itibaren çift ana dal programına katılarak, ikinci bir diploma ya da yan dal programına katılarak sertifika sahibi olabilmektedirler. Öğrenciler ayrıca, yan dal programı dâhilinde alabilecekleri Uluslararası İlişkiler Bölümü dersleri ile uluslararası diplomasi ve politika uzmanı olma olanağını da elde edecekleri gibi zorunlu staj uygulaması ile de piyasa deneyimi kazanabileceklerdir.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp