Havacılık Yönetimi

Havacılık Yönetimi Programı, yönetim alan dersleri, havacılık alan dersleri ve temel derslerden oluşan geniş bir müfredata sahiptir. Bu sayede öğrenciler hem yönetim hem de havacılık konularında yetkinlik sahibi bireyler olabileceklerdir.

 

Havacılık Yönetimi Programı, yönetim ve havacılık konularında sağlam bir temel oluşturarak, havaalanı planlaması, tasarımı ve yönetimi, havayolu ve hava taşımacılığı yönetimi konularına odaklanan, mezunlarını havacılık yönetimi kariyerine hazırlamak üzere düzenlenmiş kapsamlı ve yoğun bir ders programına sahiptir.

 

Havacılık sektöründe rekabetin yanında emniyet gerekliliklerinin önemli olması, sürdürülebilir bir büyüme ve gelişmenin sağlanması zorunluluğu etkin bir eğitim ve öğretim altyapısı ile yetişmiş nitelikli insan gücü kaynağına olan ihtiyacı artırmıştır.

 

İhtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü uluslararası havacılık sektörünün hizmetine sunmak amacıyla, 2020-2021 akademik yılında Havacılık Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimine başlanacaktır. Bölüm, uluslararası havacılık standartlarında, kaynakları etkin olarak kullanabilen, havacılık teknolojisindeki gelişmeleri takip edebilen ve ileri düzeyde teorik ve pratik bilgiye sahip havacılık yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Bölüm mezunları, havacılık işletmelerinin pazarlama, muhasebe, finansman, uçuş operasyon, kalite ve emniyet yönetimi gibi alt birimlerinde çalışabilecek donanıma sahip olurlar; havalimanı ve terminal işletmelerinde, havayolu işletmelerinde, yer hizmeti işletmelerinde, lojistik ve hava kargo işletmeleri ve sektörle ilgili faaliyet gösteren tüm kamu ve özel işletmelerde çalışabilirler.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp