Finans ve Bankacılık

Ekonomi piyasalarının finans alanına bağlı olarak gelişmesi, firmaların aldığı finansal kararların ve yapılan planlamaların önemini daha da arttırmış, finansal kurumların ihtiyaç duyduğu insan gücünün yetiştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Finans yöneticileri ülkemizde sadece bankalarla kredi işlemlerini yürüten kişiler olmaktan çıkmış, firmanın yatırım kanallarında söz sahibi olarak bu yatırımların finansmanı için en uygun kaynakları sağlama kararı verebilen uzmanlar haline gelmişlerdir.

 

Küreselleşen ve sürekli büyüyerek gelişen finans piyasalarında; teknik bilgi ve uygulama becerisine sahip, rekabet ortamına hızlı şekilde adapte olabilen ve donanımlı personele duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

 

İstanbul Arel Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümünün amacı, hızla değişen finans piyasalarına uyum sağlayabilen, serbest piyasa sisteminin doğal kanunlarını kavramış olan, hızlı düşünebilme ve hızlı karar alabilme yeteneğine sahip yöneticiler yetiştirmek ve yoğun rekabet ortamında sağlıklı bir iş hayatına sahip, başarı odaklı ve sosyal nitelikleri gelişmiş mezunları sektöre kazandırmaktır.

 

Küresel rekabete hazırlanmanın temel koşullarından olan yabancı dil eğitimi, Bölüm öğrencilerine 4 yıl boyunca yoğun olarak verilmekte olup ileri düzey İngilizce derslerinin yanında mesleki İngilizce dersleri de Bölüm müfredatında yer almaktadır.

 

Öğrenciler gerekli koşulları sağladıkları takdirde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundaki diğer bölümlerde çift ana dal veya yan dal programlarına katılabilirler. Öğrenciler ayrıca Erasmus+ Programı kapsamında yapılan anlaşmalar çerçevesinde yarı dönem ya da 1 akademik yıl boyunca Avrupa’daki üniversitelerde eğitim görebilirler.

 

Öğrencilerin kuramsal bilgilerini uygulamalarla destekleyebilmeleri için Finans ve Bankacılık Bölümünde staj uygulaması zorunlu kılınmıştır. Bu nedenle, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak ArelKAM-Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte çalışarak öğrencilere çözüm ortağı banka ve finans şirketlerinde staj uygulama alanları sağlanmaktadır.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp