Lojistik Yönetimi

Lojistik; müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bir ürünün üretimi ve tüketimi arasında geçen süreçte ürün ve hizmet ile ilgili her türlü bilgi akışının verimli bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesidir.

 

Uluslararası ticaretin küreselleşmesi ve ortak pazara girme çabaları; kara, hava, deniz yolları ulaşımında ve şirketlere sağlanan lojistik hizmetlerinde artışa neden olmuştur. Yasal bir düzenleme ile getirilen ve taşıma ile lojistik faaliyetlerinde bulunan kuruluşların ihtisas diplomalı yöneticiler tarafından yönetilmeleri zorunluluğu, sektörün bu konularda yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacını arttırmıştır.

 

İstanbul Arel Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü sektörün bu ihtiyacını karşılamak amacıyla üretici ve ticari işletmelerin lojistik konularının yönetiminde görev alacak insan gücünü yetiştirmektedir.

 

Disiplinlerarası bir anlayışla oluşturulmuş olan Lojistik Yönetimi Bölümünde öğrenciler, mesleki bilgilerinin temelini oluşturacak genel işletme ve ticaret alanındaki derslerin yanında, yoğun bir yabancı dil eğitimi de alırlar. Öğrencilerin ayrıca, eğitimleri süresince edindikleri kuramsal bilgileri uygulamaya dönüştürebilecekleri zorunlu staj uygulaması ile mezuniyet öncesi sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarında deneyim kazanmaları sağlanmaktadır.

 

Öğrenciler gerekli koşulları sağladıkları takdirde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundaki diğer bölümlerdeki çift ana dal veya yan dal programından faydalanabilirler. Ayrıca öğrenimlerinin bir kısmını Erasmus+ Programı çerçevesinde üniversitemizin öğrenci değişim anlaşması yapmış olduğu üniversitelerde sürdürerek değişik kül- türleri tanıma fırsatı bulabilir ve geniş bir vizyon kazanabilirler.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp