Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Bilginin çeşitli kanallar yoluyla bir dilden başka bir dile iletilmesini mümkün kılan ve kültürlerarası bir iletişim aracı olan çeviriye duyulan ihtiyaç günümüzde kendini daha çok hissettirmektedir. Küreselleşen dünyada, çeviri faaliyetinin ve çevirmenlik mesleğinin toplum ve iş yaşamındaki önemi büyük bir hızla artmaktadır.

 

İstanbul Arel Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü; dil, kültür, araştırma ve teknoloji kullanım yetkinliğine sahip, küresel çeviri ve dil hizmetleri sektörünün gerekliliklerini yerine getirebilecek uzman yazılı ve sözlü çevirmenler ve çeviri işletmecileri ile ulusal ve uluslararası akademik kuruluşlarda çalışabilecek çeviri bilim araştırmacıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mütercim-Tercümanlık Bölümü müfredatı, çeviri ve dil hizmetleri sektörünün günümüzdeki ve gelecekteki gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

Hukuk metinleri çevirisi, Avrupa Birliği metinleri çevirisi, edebiyat metinleri çevirisi, medya ve reklam metinleri çevirisi, altyazı çevirisi, ekonomi ve iş dünyası metinleri çevirisi, tıp metinleri çevirisi, konferans çevirmenliği ve toplum çevirmenliği gibi uzmanlık alanlarını içeren yazılı ve sözlü çeviri uygulaması dersleri ile metin çözümlemesi, çeviri kuramı ve eleştirisi, çeviri teknolojileri, terminoloji ve çeviri proje yönetimi, çeviri kalite standartları, yerelleştirme, çeviri editörlüğü, teknik yazarlık, çağdaş çevirmenlik mesleği standartları ve uygulamaları üzerinde yoğunlaşan bölüm dersleri, her biri alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilmektedir.

 

Çeviri sektörünün içerisinde olduğu teknolojik dönüşümü eğitime yansıtma amacı güden Bölüm, müfredat kapsamındaki uygulamalı çeviri derslerinin çevrimiçi çeviri ve proje yönetimi yazılımları ile yürütülmesi için gerekli teknolojik altyapıya sahiptir.

 

Mütercim-Tercümanlık Bölümü, öğrencilerin bilgi ve donanımlarını arttırmak, sektördeki yeniliklerden haberdar olmalarını sağlamak ve günümüz çeviri sektörünün ihtiyaç duyduğu yetkinlik ve becerilere sahip çevirmenler yetiştirmek amacıyla üniversite-sektör işbirliği çerçevesinde yenilikçi projeler gerçekleştirmekte, ayrıca lisans eğitimi boyunca edinilen kuramsal bilgi ve uygulama becerilerinin sektörün farklı alanlarında kullanılmasını sağlayan gönüllü staj uygulaması yürütmektedir.

 

Bu sayede öğrenciler, Türkiye’de ya da yurt dışında staj yapabilmekte, çağdaş dil ve çeviri hizmetleri sektörü uygulamalarını yakından izleme şansına sahip olmakta, kendilerine tahsis edilmiş olan sözlü çeviri ve çeviri teknolojileri laboratuvarında ise ders içi ve ders dışı eğitim faaliyetlerini diledikleri ölçüde gerçekleştirebilmektedirler.

 

Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencileri, çevirinin kültürlerarası iletişimdeki önemini kavramış, çevirmenlik mesleğinin etik ilke ve değerleri konusunda bilinçlenmiş, Türkçe ve İngilizceye çok iyi düzeyde hâkim, çeviri teknolojilerini kullanabilen, çeviride teknik yeterliliğe, bilgi birikimine ve araştırma becerisine ve çeviri konusunda bilimsel araştırma yapabilecek kuramsal ve yöntemsel altyapıya sahip, İngilizce dışında en az bir yabancı dili (Almanca veya İspanyolca dillerinden biri) yazılı çeviri yapabilecek düzeyde bilen, sosyal bilimler, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, ekonomi, hukuk, edebiyat, tarih ve tıp alanlarında Türkçe ve İngilizce dilleri arasında işitsel ve görsel kaynaklardan yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek uzman yazılı ve sözlü çevirmenler olarak mezun olurlar.

m

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp