Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce)

Meslek Yüksekokulu kapsamındaki, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı’nın amacı, Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik süre cinde en az bir yabancı dili etkin ve akıcı kullanabilen, çeviri yeteneğine sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. Gelişen teknoloji ve küreselleşme ile toplumlar, uluslararası gerçek ya da tüzel kişiler birbirleri ile daha çok iletişim kurmaya ihtiyaç duymaktadır.

 

Bilginin çeşitli kanallar yoluyla bir dilden bir dile iletilmesini mümkün kılan ve kültürlerarası iletişim aracı olan çeviriye duyulan gereksinim, günümüzde kendini daha çok hissettirmektedir. Küreselleşen dünyada, çeviri etkinliğinin ve çevirmenlik mesleğinin toplum ve iş yaşamındaki önemi büyük bir hızla artmaktadır. Çevirinin kültürlerarası iletişimdeki önemini kavramış, çevirmenlik mesleğinin etik ilke ve değerleri konusunda bilinçlenmiş,

 

Türkçe ve İngilizce dil bilgisine ileri düzeyde hakim, çeviri teknolojilerini kullanabilen, çeviride teknik yeterliliğe, bilgi birikimine ve araştırma becerisine sahip, çeviri konusunda bilimsel araştırma yapabilecek kuramsal ve yöntemsel altyapıya sahip, İngilizce dışında en az bir yabancı dili yazılı çeviri yapabilecek düzeyde bilen, sosyal bilimler, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, ekonomi, hukuk, edebiyat, tarih alanlarında Türkçe – İngilizce, İngilizce – Türkçe, işitsel ve görsel kaynaklardan yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek profesyonel yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir.

 

m

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp