Turist Rehberliği

2015-2016 eğitim öğretim döneminde eğitime başlayan Turist Rehberliği Programı; değişen turizm sektörü koşullarına uyum sağlayabilen, iletişim becerileri yüksek, insan sağlığına, etik değerlere önem veren, ülke sadakati ilkesine sahip ve toplumsal sorumluluklarını bilen, öncelikle bu mesleği icra edebilmek için profesyonel turist rehberliği lisansını alabilecek donanımda ve yeterlilikte bireyler yetiştirme ve öğrencilerini turizm hizmetinin verildiği birçok alanda istihdam edilmesini amaç edinmiştir.

 

Turist Rehberliği programı Tarih, Coğrafya, Sanat ve Mitoloji gibi farklı disiplinleri birleştiren ders programı ve yabancı dil olarak İngilizcenin yanı sıra 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren İspanyolca dersleriyle öğrencilerine bilgi ve donanım kazandırmayı amaçlamaktadır.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp