Mimari Restorasyon (İÖ)

Meslek yüksekokulları bilindiği üzere sektöre uygulama bilgisine sahip, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, donanımlı ara eleman yetiştirmek üzere kurulmuştur. Bu ilkeden hareketle bölümümüz mimari restorasyon alanında mesleki bilgiye ağırlık vermekte, teorik ve uygulamalı eğitimin entegre edildiği bir eğitim imkanı sunmaktadır.

 

Mezunlarımız mesleki uygulama bilgileriyle daha üst ve daha alt kademede çalışan sektör çalışanları arasında koordinasyon sağlayan, her iki kademede de boşlukları dolduran bir görev üstlenebilecek anahtar ara elemanlar olarak kolayca iş bulabilmektedirler.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp