Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ)

Bu programda; Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi birimlerinde kullanılan cihazların işleyişi ve hastadan istenilen ilgili tetkik için gerekli hazırlıklarının yapılması ve görüntüsünün alınması amacıyla teknik konularında hizmet veren ara eleman yetiştirilmektedir. Erken tanı ve tedavi sürecinde tıbbi görüntüleme sonuçlarının verimli bir şekilde uzmanlara ulaşması, alanında donanımlı tıbbi görüntüleme teknikerlerinin varlığı ile mümkündür. Bu erken tanı ve tedavi sürecinde tıbbi görüntüleme yöntemleri hekimlere çok kıymetli veriler sunmaktadır.

 

Hekim tarafından hastalığın erken teşhisine yardımcı olmanın yanı sıra hatalı teşhislerin doğurduğu yanlış tedavi uygulamalarının önüne geçilmesi ve tedavi süreci hakkında değerli bilgiler içeren radyolojik görüntüler, tıbbi görüntüleme teknikleri programının sağlık sektörünün önemli bir basamağı olduğunu göstermektedir. Mezunlar; özel veya kamu sağlık kuruluşlarında, görüntüleme merkezlerinde radyoloji teknikeri ünvanı ile iş bulma imkanına sahiptir. Programın teorik dersleri yüksekokul bünyesinde yapılırken, staj uygulamaları devlet veya özel hastanelerde ve özel görüntüleme merkezlerinde yapılmaktadır.

 

Dersler programda görevli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Gelişen teknolojiye ve nüfus artışına paralel olarak mesleğin geleceği aydınlık olup, KPSS sınavında başarılı olanlar kamu kurumlarında kolaylıkla istihdam edilebilirler. Bunun yanı sıra DGS ( Dikey geçiş sınavı ) ile Hemşirelik ve Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinde eğitimlerini 4 yıla tamamlayarak lisans derecesine sahip olabilmektedirler.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp