Arel Üniversitesi ana sayfasına gitmek için tıklayınız! CANLI - Online Meslek ve Bölüm Tanıtımları

Güçlü Akademik ve Araştırma Anlayışı

“İstanbul Arel Üniversitesi 6 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu , Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve alanında uzman yaklaşık 750 akademisyeni ile öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak uluslararası standartlarda bir eğitim deneyimi sunmaktadır.”

URAP Hızlı Yükselişimiz Sürüyor; Hedef İlk 10

Yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirmek amacıyla URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından 2019-2020 yılı için yayınlanan sıralamada yükselişimiz sürüyor, İstanbul Arel Üniversitesi 2017 yılında yayınladığı Stratejik Plandaki ilk 10 hedefine emin adımlarla, hızla ilerliyor.

Kaynak: http://tr.urapcenter.org/2019/2019_t6.php Kaynak için tıklayın

AREL-POTKAM VE PROJE ÇALIŞMALARI

ArelPOTKAM, ileri mühendislik malzemeleri olan polimer ve kompozit malzemeler üzerine çalışan araştırma, geliştirme ve uygulama merkezidir. Merkez alt yapısı, araştırma olanakları, sanayiyle geliştirdiği işbirlikleri sayesinde ciddi imkânlara sahiptir. Sanayide sağlık, tekstil, plastik, ilaç, ambalaj, gıda, havacılık ve savunma sanayi, kimya ve makina sanayi, biyomedikal, elektrik-elektronik, ziraat, kozmetik vb. birçok alanda özellikle malzemeler (üretimi, karakterizasyonu ve nanoteknolojik uygulamaları) konusunda çalışmak isteyen öğrenciler, akademisynler için ayrıca imkanlar sunabilmektedir.

İstanbul Arel Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tüm bu imkanlardan faydalanabilmektedirler. Öğrencilerimiz burada lisans döneminden başlayarak, Ar-Ge süreçlerine dahil olabilir, projelerde görev alabilir ve merkez bünyesinde staj yapabilirler. Ayrıca lisans, yüksek lisans, doktora tez süreçlerinde merkez karakterizasyon ve üretim alt yapısını kullanabilirler.

ARELPOTKAM AR-GE, İŞBİRLİĞİ VE PATENT ÇALIŞMALARI

Ar-Ge Çalışmaları

 • Patent başvurularımız: 12 adet Alınan Ödüller: 4 adet
 • Merkezimizde Tamamlanmış ve Hali hazırda Devam Projelerimiz: 5 adet
 • 2019 Yılı Başvurusu Yapılan Projeler: 4 adet
 • Prototip Ürünlerimiz: 21 adet
 • WOS/Alan İndeksli Dergilerde Taranan Akademik Yayınlar ve Kitap Bölümleri: 18 adet
 • Ulusal indekste yayımlanan makalelerimiz: 1 adet
 • Ulusal/Uluslararası konferans, fuar ve seminer katılımlarımız: 33 adet
 • Yüksek Lisans/ Lisans Tezi: 10 adet

Diğer Çalışmalarımız

 • İşbirliği kurulan firma, kurum ve kuruluş sayısı: 300 adet
 • Verdiğimiz eğitimler: 42 başlıkta, teorik ve uygulamalı eğitimler (662 saat eğitim / 1796 katılımcı sayısı)
 • Analiz Hizmetleri ve Bilirkişi raporlamaları
 • Üniversitemizin farklı bölüm öğencilerine uygulama ve laboratuvar dersleri vermek, staj imkanı tanımak ve bitirme tezleri yürütmek.

Bugüne kadar ArelPOTKAM üzerinden alınan projeler aşağıdaki gibidir;

Proje Adı Yıl Destekleyen Kuruluş
1 Ortak Kullanıma Yönelik Kompozit Malzemeler ve Polimer Teknolojileri Ar-Ge Merkezi 2016 İSTKA
2 Karaciğer Naklinde Safra Anastomozu İçin Biyouyumlu Ve Biyobozunur Nanokompozit Malzemelerden Stent Üretimi Ve Klinik Uygulaması 2017 TÜBİTAK ARDEB - 1003
3 Bilim Avcıları 2018 TÜBİTAK 4007
4 ArelPOTKAM Ortak Kullanıma Yönelik İleri Mühendislik Malzemeleri Geliştirme ve Hızlı Prototipleme Merkezi 2018 İSTKA

2019-2020 döneminde ArelPOTKAM üzerinden başvurulan projeler aşağıdaki gibidir;

Proje Adı Başvurulan Kurum
1 Endotermial Adenocarsinoma hücrelerinde etki gösteren özgün tiyo ve amino antrakinon analoglarının ilaç molekülü etkilerinin keşfi TÜSEB
2 Berrak Meyve Suyu Üretiminde Fonksiyonelleştirilmiş Magnezyum Silika Aerojel Üretimi, Karakterizasyonu, Adsorpsiyon Performanslarının İncelenmesi ve Meyve Suyunun Renk Bileşenleri Üzerine Etkisi TÜBİTAK 1001
3 Türkiye’nin Öncelikli Alanlarından, Otomotiv ve Uçak Sanayisine Yönelik Poliamit/Cam Elyaf/Halloysit-Nanotüp Hibrit Kompozitlerinin Geliştirilmesi BAP
4 Glioblastoma Tedavisinde Yeni Sentezlenen Kurkumin Analoglarının Antikanser Mekanizmalarının Araştırılması TÜSEB
5 COVID-19’a Etkin Koruma Sağlayan, Nanoteknolojik, Çok Kullanımlı Ve Özgün Tasarımlı Polimerik Maske Üretimi İSTKA

ArelPOTKAM Üzerinden Başvurulan Ulusal/Uluslararası Patentler;

Patent Adı
1 Biyoaktif Antrakinon Anologlarının Sentezine Yönelik Özgün Metod Geliştirilmesi
2 Antibakteriyal, Antifungal ve Kanser Hücrelerine Yönelik Etkileri Antibakteriyal ve In Vitro Çalışmalarıyla Gösterilern İlaç Tasarımı Adayı Yeni Amino Antrakinon Analoğunun Moleküler Modellemesi
3 Antioksidan Özellikli ve Meme Kanserinin Çoğalmasını Baskılama Özelliği Gösteren Tiyo Antrakinon Molekülünün Keşfi
4 Yeni Bir Biyonanosensörün Seramidaz Enzim Aktivitesini Tayin Etmesi Yoluyla Kanserin Erken Evre Tanısı
5 Mono ve Digliseritlerin Yeni ve Daha Verimli Bir Metodla Üretimi
6 Kanser İlacı Sisplatinin Yan Etkilerine Karşı Nanopropolis Sentezi ve İyileştirici Etkisi
7 Yeşil Kimya ve Sağlıklı Hayatta Yeni Yaklaşımlar: Sığla Yağı İçerikli Antioksidan, Antimikrobiyal ve Antifungal Sağlıklı Gıda Ambalajı
8 Doku Mühendisliğinde rejenerasyonu arttırıcı Kompozit: Peri Tozu
9 Analjezik Salınımlı Üriner Katater Tasarımı ve Geliştirilmesi
10 Elektrospinning Yöntemiyle Doğal Kaynaklı Biyouyumlu ve Biyobozunur Yapay Damar Üretimi
11 Kolorimetrik Yöntemle Demir Sülfat Tayini İçin Yeni Bir Reaktif ve Kit Geliştirilmesi
12 Doxorubicin’in Nanorosin Ester Formülasyonu ile Akciğer Kanseri ve Glioma Üzerinde Etkinliğinin Arttırılması

Detaylı Bilgi İçin: ARELPOTKAM Sayfası https://potkam.arel.edu.tr/

ARELMED-I ( Medikal,Yazılım,yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi) VE AR-GE ÇALIŞMALARI

ARELMED-I, Yerli-milli ürün ve hizmetlere çevrilebilecek ileri teknolojiyi ve inovasyonu geliştirmek için endüstriyle birlikte araştırma ve uygulama çalışmaları yürüten yapay zeka, makine öğrenme, büyük veri, nesnelerin interneti (IoT), algoritma geliştirme ve sanal/artırılmış gerçeklik konularında sağlık başta olmak üzere savunma, otomotiv, havacılık ve uzay sanayi alanlarındaki sorunları kalıcı çözümlere dönüştüren hizmetler vermektedir.

Sağlık ve sağlıkla ilişkili pek çok alanda uzmanlığa sahip ArelMED-I, radyolojik görüntüleme, görüntü ve sinyal işleme, doğal dil işleme, yapay zeka, karar destek sistemleri, insan-bilgisayar etkileşimi, robotik, endüstriyel ve biyo-sensörler, veri analizi, algoritma geliştirme, kalite kontrol sistemleri, ekonomi ve psikoloji gibi alanlarda işbirliği tekliflerini memnuniyetle karşılamaktadır. Merkezimiz bu ve ilişkili tüm konularda araştırma, geliştirme, eğitim ve danışmanlık seçenekleriyle hizmet vermektedir.

ARELMED-I Merkezi Laboratuvarları

 • Yazılım Geliştirme Laboratuvarı
 • Görüntü İşleme ve Yapay Zeka Laboratuvarı
 • Programlanabilir Sistemler Laboratuvarı
 • Derin BiyoElektrik Laboratuvarı

ARELMED-I Merkezi Projeleri

Projeler

1. İSTKA TR10-18-GMP-0032

Tohum Algoritma Sağlık Sektörüne Yönelik Yazılım ve Yapay Zeka Araştırma Geliştirme Merkezi Projesi

Proje Sayfası
2. TÜBİTAK 1003 117Z693

Karaciğer naklinde safra anastomozu için biyouyumlu ve biyobozunur nanokompozit malzemelerden stent üretimi ve klinik uygulaması

Karaciğer naklinde karşılaşılan safra komplikasyonlarını (kaçak ve darlık) en aza indirecek, safra anastomozu iyileşmesini hızlandıracak, safra kanal sayı ve çapına göre farklı çap, boy ve şekillerde yeni bir biyobozunur stent geliştirilmesi ve stentin biyolojik, klinik toleransının araştırılması hedeflenmektedir. Geliştirilecek bu biyomalzeme sayesinde safra komplikasyonlarından doğan mortalite ve morbiditeyi azaltarak hasta ve karaciğer sağ kalımını artırılması amaçlanmaktadır.

Proje Ortakları

 • İstanbul Arel Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Detaylı Bilgi İçin: ARELMED-I Uygulama ve Araştırma Merkezi https://medi.arel.edu.tr/

Bize Ulaşın

Kariyer danışmanlarımıza yazarak, en doğru adımı atmanız konusunda destek alabilirsiniz.

Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!