Güçlü Akademik ve Araştırma Anlayışı

Güçlü Akademik ve Araştırma Anlayışı

“İstanbul Arel Üniversitesi 6 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu , Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve alanında uzman yaklaşık 750 akademisyeni ile öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak uluslararası standartlarda bir eğitim deneyimi sunmaktadır.”

URAP Hızlı Yükselişimiz Sürüyor; Hedef İlk 10

Yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirmek amacıyla URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından 2019-2020 yılı için yayınlanan sıralamada yükselişimiz sürüyor, İstanbul Arel Üniversitesi 2017 yılında yayınladığı Stratejik Plandaki ilk 10 hedefine emin adımlarla, hızla ilerliyor.

AREL-POTKAM VE PROJE ÇALIŞMALARI

ArelPOTKAM, ileri mühendislik malzemeleri olan polimer ve kompozit malzemeler üzerine çalışan araştırma, geliştirme ve uygulama merkezidir. Merkez alt yapısı, araştırma olanakları, sanayiyle geliştirdiği işbirlikleri sayesinde ciddi imkânlara sahiptir. Sanayide sağlık, tekstil, plastik, ilaç, ambalaj, gıda, havacılık ve savunma sanayi, kimya ve makina sanayi, biyomedikal, elektrik-elektronik, ziraat, kozmetik vb. birçok alanda özellikle malzemeler (üretimi, karakterizasyonu ve nanoteknolojik uygulamaları) konusunda çalışmak isteyen öğrenciler, akademisynler için ayrıca imkanlar sunabilmektedir.

İstanbul Arel Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tüm bu imkanlardan faydalanabilmektedirler. Öğrencilerimiz burada lisans döneminden başlayarak, Ar-Ge süreçlerine dahil olabilir, projelerde görev alabilir ve merkez bünyesinde staj yapabilirler. Ayrıca lisans, yüksek lisans, doktora tez süreçlerinde merkez karakterizasyon ve üretim alt yapısını kullanabilirler.

ARELPOTKAM AR-GE, İŞBİRLİĞİ VE PATENT ÇALIŞMALARI

Ar-Ge Çalışmaları

 • Patent başvurularımız: 12 adet Alınan Ödüller: 4 adet
 • Merkezimizde Tamamlanmış ve Hali hazırda Devam Projelerimiz: 5 adet
 • 2019 Yılı Başvurusu Yapılan Projeler: 4 adet
 • Prototip Ürünlerimiz: 21 adet
 • WOS/Alan İndeksli Dergilerde Taranan Akademik Yayınlar ve Kitap Bölümleri: 18 adet
 • Ulusal indekste yayımlanan makalelerimiz: 1 adet
 • Ulusal/Uluslararası konferans, fuar ve seminer katılımlarımız: 33 adet
 • Yüksek Lisans/ Lisans Tezi: 10 adet

 

Diğer Çalışmalarımız

 • İşbirliği kurulan firma, kurum ve kuruluş sayısı: 300 adet
 • Verdiğimiz eğitimler: 42 başlıkta, teorik ve uygulamalı eğitimler (662 saat eğitim / 1796 katılımcı sayısı)
 • Analiz Hizmetleri ve Bilirkişi raporlamaları
 • Üniversitemizin farklı bölüm öğencilerine uygulama ve laboratuvar dersleri vermek, staj imkanı tanımak ve bitirme tezleri yürütmek.

Bugüne kadar ArelPOTKAM üzerinden alınan projeler aşağıdaki gibidir;

  Proje Adı
Yıl
BölümDestekleyen Kuruluş
1

Ortak Kullanıma Yönelik Kompozit Malzemeler ve Polimer Teknolojileri Ar-Ge Merkezi
2016
İSTKA
2
Karaciğer Naklinde Safra Anastomozu İçin Biyouyumlu Ve Biyobozunur Nanokompozit Malzemelerden Stent Üretimi Ve Klinik Uygulaması
2017
TÜBİTAK ARDEB - 1003
3
Bilim Avcıları
2018
TÜBİTAK 4007
4
ArelPOTKAM Ortak Kullanıma Yönelik İleri Mühendislik Malzemeleri Geliştirme ve Hızlı Prototipleme Merkezi
2018
İSTKA

2019-2020 döneminde ArelPOTKAM üzerinden başvurulan projeler aşağıdaki gibidir;

 
Proje Adı
Başvurulan Kurum
1 Endotermial Adenocarsinoma hücrelerinde etki gösteren özgün tiyo ve amino antrakinon analoglarının ilaç molekülü etkilerinin keşfi
TÜSEB
2
Berrak Meyve Suyu Üretiminde Fonksiyonelleştirilmiş Magnezyum Silika Aerojel Üretimi, Karakterizasyonu, Adsorpsiyon Performanslarının İncelenmesi ve Meyve Suyunun Renk Bileşenleri Üzerine Etkisi
TÜBİTAK 1001
3
Türkiye’nin Öncelikli Alanlarından, Otomotiv ve Uçak Sanayisine Yönelik Poliamit/Cam Elyaf/Halloysit-Nanotüp Hibrit Kompozitlerinin Geliştirilmesi
BAP
4 Glioblastoma Tedavisinde Yeni Sentezlenen Kurkumin Analoglarının Antikanser Mekanizmalarının Araştırılması
TÜSEB
5 COVID-19’a Etkin Koruma Sağlayan, Nanoteknolojik, Çok Kullanımlı Ve Özgün Tasarımlı Polimerik Maske Üretimi
İSTKA


Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp