Bilgisayar Mühendisliği

Son yıllarda dijital sistemlerin maliyetlerindeki büyük düşüş ve diğer alanlarda bilgisayar teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması, bilgisayar mühendisliğinin önemini büyük ölçüde arttırmıştır. Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 farklı dilde eğitim seçeneği sunan İstanbul Arel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, öğrencilerin bilgisayarlı tasarım, analiz ve bilgisayar uygulamaları üzerine temel oluşturmalarını ve hızla değişen teknolojiye uyum sağlayabilmelerini amaçlamaktadır.

 

Bölüm ayrıca, bilişim alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, sayısal ve akademik düşünme ve bilimsel üretim gücüne sahip, bilim ve deneyi esas kabul eden, teknoloji ve bilim üretebilen, uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürebilen, yaratıcı ve katılımcı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri; bilgisayar biliminin temel kuramları, bilgisayar mimarisi, bilgisayar yazılımı, programlama dilleri, veri yapıları, veri tabanları, işletim sistemleri, ağ teknolojileri ve dijital tasarım gibi temel konularda eğitildikleri gibi; ileri yazılım süreçleri ve yönetimi, yazılımda kalite güvencesi, uzman sistemler, kablosuz iletişim, ağ programlama, ağ güvenliği, robot teknolojileri, gömülü sistemler, yapay sinir ağları, yapay zekâ, semantik web teknolojileri ve veri madenciliği gibi özel konularda da seçmeli dersler alarak kariyer hedefleri doğrultusunda yeni teknolojileri öğrenme olanağına da sahiptirler.

 

Öğrencilere verilen projelerin, öğretim elemanlarının danışmanlığında gerçekleştirilmesi sayesinde, öğretim elemanları ve öğrenciler arasında sıkı bir etkileşim oluşmaktadır. Öğrenciler, eğitimleri sırasında yapacakları zorunlu staj uygulaması ile üniversitede aldıkları eğitimi iş dünyasında uygulama fırsatı yakalayarak, kendilerine uygun uzmanlık alanlarını belirleyebileceklerdir.

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Erasmus + Programı kapsamında Avrupa ülkelerindeki birçok üniversite ile kurulmuş olan ikili ortaklık anlaşmaları sayesinde eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında gerçekleştirebilmektedirler. Ayrıca İngiltere’deki çeşitli üniversiteler ile bulunan iş birliği olanakları ile öğrenciler staj uygulamalarını buralarda yerine getirebilmektedirler.

TC Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 Verilerine Göre Hazırlanan, Mezun Olduğunuz Bölüm/Programa ait;
İş Bulma Süreleri, Başlangıç Ücretleri, Nitelik Uyuşmazlıkları, Kamuda İşe Yerleşme Oranları, Firma Büyüklüğü Dağılımları ve Sektör Bazında Dağılımları ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

* * * Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 verilerine göre hazırlanmıştır.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp