Optisyenlik (İÖ)

Gözlüğün 13. YY’ın sonlarına doğru Bacon tarafından icat edildiği rivayet edilmektedir. Bu rivayete göre; Bacon buluşundan dostu Goethal’i haberdar etmişti. O da İtalya’ya yaptığı bir seyahat sırasında, bu sırrı Pisa rahiplerinden Spina’ya açmış, Salvato d’Amarti adında bir Floransalı da gözlük kullanımını yaymıştır. 13. YY’ın son yirmi senesi içinde gözlük kullanıldığı konusunda tarih vesikaları hemfikirdir. 14. YY’ın ortalarında ise gözlük artık iyice yaygınlaşmıştır.

 

Gelişen toplum düzeyinin gereği gözlük talebinin artmasına paralel olarak yeni perakende firmalar kurulmaya başlamış ve her kesimi tamamen ithalata dayalı sektörde gözlük cam ve çerçeve toptan satıcıları oluşmuştur. Sektörde her yönüyle yenilenme ve gelişme 1980’li yıllardan sonra başlamış, sektörün her katmanı üretimden perakende ve laboratuar çalışma düzeyini ileri ülkeler seviyesine taşıma gayretiyle büyük aşama kaydedilmiştir.

 

Çalışma Alanları

Optisyenlik programından mezun olanlar; göz hastanelerinde, hastanelerin göz polikliniklerinde, optik mağazalarında, cam-çerçeve imalatı yapan merkezlerde, kontak lens  üretim yerlerinde, optik gereç satan depo ve üniversitelerde çalışabilir, isterlerse serbest gözlük mağazası açıp işletebilirler.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp