Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri Mühendisliği Bölümü; insan, malzeme, mali kaynaklar, bilgi, enerji, rekabet, teknoloji ve makine gibi unsurları en etkin ve verimli şekilde kullanabilen bireyler yetiştirir ve üretim ve hizmet sistemleri konusunda eğitim-öğretim verip araştırma yapar.

 

Bölümün amacı, küresel rekabet ortamında ürün ve hizmet üreten çeşitli sektörlerde planlama ve çözümleme yapabilecek, yeni ve sürdürülebilir teknolojilerle çağdaş yönetim sistemleri kurabilecek, var olan sistemlerdeki karar seçeneklerini geliştirecek ve sonuca varmasını sağlayacak nitelikte endüstri mühendisleri yetiştirmektir. Endüstri mühendisleri; insan gücü ile çalışma koşulları arasındaki dengeyi oluşturur, ürün maliyetini belirler, ürüne gelebilecek olan talebi hesaplar ve ürünün satış fiyatını saptar.

 

Ayrıca endüstri mühendisleri, üretim ve hizmet süreçleri ile yönetim arasındaki dengeyi kurmakta da görev alır. Endüstri mühendisleri hem üretim ve hizmet ile ilgili geniş bilgiye sahip hem de yönetimsel fonksiyonlara hâkimdirler. Ayrıca planlama, kontrol, organizasyon ve uygulama fonksiyonlarını kullanarak üst yönetimin alacağı kararlarda destek kuvvet görevi görürler. Temel aldığı yöntemlerin başında gelen yöneylem araştırması ile problemleri sayısal yollarla çözümlerken, simülasyon yöntemi ile de problemleri sayısallaştırır, görselleştirir ve hayata uyarlar.

 

Endüstri mühendisliği esas olarak sisteme bakar. Endüstri Mühendisliği Bölümü verdiği eğitim ile öğrencilere sistemi görebilme yetisi kazandırır, sistemi ve organizasyonu tüm yönleriyle öğrencilere aktarır ve sistemdeki hataları, eksiklikleri ve başarıları fark eden bireyler yetiştirir. Bütünleşik sistem çözümleyicisi olan endüstri mühendisleri, problem çözmek yerine, daha ayrıntılı olan olay çözmeyi benimser.

 

Endüstri mühendisleri örgütlerin felsefe, kültür ve misyonlarını belirleyerek vizyon, strateji, hedef ve faaliyet planlarını ortaya çıkarırlar. Böylece uygulamada etkin bir yönetim tarzı belirlerler.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp