İnşaat Mühendisliği

İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü; bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon ve su şebekesi gibi hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim almış ve araştırma yapacak bilgiye sahip inşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

İnşaat Mühendisliği Bölümünün 4 yıllık müfredatı bu amaç doğrultusunda düzenlenmiştir. İnşaat mühendisliği alanında eğitim almak ve sonrasında çalışmak isteyen bir kişinin sayısal akıl yürütebilmesi, uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip olması ve matematiğe, fiziğe ve ekonomiye ilgi duyması gerekmektedir. Her bilim dalında olduğu gibi inşaat mühendisliğinde de kişinin, bilgilerini anlamlı bir düzen içinde bir araya getirerek sentez yapabilme ve bundan yararlanarak problem çözebilme yeteneğini geliştirmiş olması gerekmektedir.

 

Ayrıca iş verenler ve iş çalışanları ile iyi ilişkiler kurabilen, sabırlı, hoşgörülü ve düşüncelerini başkalarına iletebilen bir kişi olmak da inşaat mühendisinde aranan özelliklerdendir. İnşaat Mühendisliği Bölümünün ilk yılında matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri verilir.

 

İkinci yılda uygulamalı mekanik, malzeme davranışı, mukavemet ve topoğrafya gibi dersler ile mühendislik kavramlarına giriş yapılır.

 

Üçüncü yılda yapı mekaniği, zemin mekaniği, akışkanlar mekaniği, ulaşım gibi meslek dersleri ile bilgisayar uygulamalarına ağırlık verilir. Son sınıfta ise mesleğin çeşitli dallarında planlama ve projelendirme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler ayrıca uygulamaya yönelik dersler alır ve zorunlu staj yaparlar.

 

Kurucu mühendislik alanlarının başında gelen inşaat mühendisliğinin geniş bir alanı kapsaması, bu meslekte çalışanlara birçok dalda uzmanlaşma fırsatı sunar. Bu dalların başlıcaları; yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi ve ulaşımdır. Uzmanlık ve çalışma alanı ne olursa olsun inşaat mühendisi, kuracağı yapının dayanıklılığını sağlamakla yükümlüdür.

 

Bunun yanında, inşaat için gerekli malzeme, personel ve bunların maliyetini hesaplar, malzemeyi satın alır, iş planını hazırlar ve inşaatı denetlerler. Bu çalışmaları, yakın mesleklerden kişilerle işbirliği ve dayanışma içinde gerçekleştirirler.

TC Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 Verilerine Göre Hazırlanan, Mezun Olduğunuz Bölüm/Programa ait;
İş Bulma Süreleri, Başlangıç Ücretleri, Nitelik Uyuşmazlıkları, Kamuda İşe Yerleşme Oranları, Firma Büyüklüğü Dağılımları ve Sektör Bazında Dağılımları ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

* * * Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 verilerine göre hazırlanmıştır.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp