Makine Mühendisliği

Makine mühendisliği; kuvvet, malzeme, akışkanlar ve enerjinin davranışını ve tasarım ilkelerini inceleyen bir bilim dalıdır. İstanbul Arel Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Makine Mühendisliği Bölümünün amacı; araştırma ve geliştirme yetenekleri güçlü olan, teknolojiyi yönetebilecek donanıma sahip, üretim süreçlerine hâkim, iletişim becerileri yüksek, yeni teknolojileri takip ve transfer eden tasarımcı makine mühendisleri yetiştirmektir.

 

Üniversitemizden mezun olan makine mühendisleri, toplumun karşı karşıya kaldığı teknolojik problemlere etkin çözümler getirmek için bilimin birçok dalından faydalanarak topluma önemli katkıda bulunurlar. Bu süre içinde yapılacak zorunlu staj uygulaması dersi, eğitim öğretim süresince iş hayatının tanınmasını ve başarılı firmalarla iş ilişkisi kurulmasını sağlamaktadır.

 

Eğitim-öğretim programlarımız bilgisayar destekli olup eğitim Türkçe olarak verilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, Erasmus+ Programıyla yurt dışındaki üniversitelerde eğitim görme fırsatı bulabilmekte, yan dal ve çift ana dal programları dâhilinde kendi lisans bölümlerine ek olarak diğer alanlarda da uzmanlaşabilirler.

 

Üniversitenin bünyesindeki öğrenci kulüpleri aracılığı ile öğrenci ve öğretim üyesi katılımlı çalışma programları yürütülerek öğrencilerin mesleki ve sosyal gelişimleri mezun olduklarında ihtiyaç duyacakları seviyelere çıkarılabilmektedir.

TC Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 Verilerine Göre Hazırlanan, Mezun Olduğunuz Bölüm/Programa ait;
İş Bulma Süreleri, Başlangıç Ücretleri, Nitelik Uyuşmazlıkları, Kamuda İşe Yerleşme Oranları, Firma Büyüklüğü Dağılımları ve Sektör Bazında Dağılımları ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

* * * Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 verilerine göre hazırlanmıştır.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp