Mimarlık

İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü; tasarım ve teknoloji ara kesitinde, fen ve sosyal bilimlerindeki farklı disiplinleri özümseyerek mimarlık alanında mezun vermek amacıyla 2009-2010 akademik yılında lisans eğitimine başlamıştır. Bölüm, Ocak 2012’de başlayan lisansüstü eğitim faaliyetleri ile mimarlık temel alanında yapılacak araştırma faaliyetlerine de yönelmiştir.

 

Mimarlık Bölümünde uygulanan müfredat, Üniversitemizin benimsediği Bologna sürecine uygun olarak yürütülmektedir. Mühendislik-Mimarlık Fakültesindeki diğer tasarım ve mühendislik bölümlerinin varlığı, Bölümün mimarlık eğitimimize güç katmakta, bütünleşmiş zengin bir eğitim platformu oluşturmaktadır.

 

Tasarım ve uygulama alanında yetkin, çevresel etkenleri ve öz değerlerini gözeten, yaratıcı, araştırmacı ve yenilikçi düşünce sistemine sahip mimarlar yetiştirilmesi Bölümümüzün temel amacıdır. Mimarlık Bölümünde, Erasmus+ Programı kapsamında öğrencilere yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerde eğitim görme olanağı sağlanır.

 

Öğrenciler, mimarlık eğitimi boyunca kazandıkları kuramsal bilginin yanında, zorunlu staj uygulaması dersi ile alanlarında uygulama yapma şansı da bulmaktadırlar.

TC Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 Verilerine Göre Hazırlanan, Mezun Olduğunuz Bölüm/Programa ait;
İş Bulma Süreleri, Başlangıç Ücretleri, Nitelik Uyuşmazlıkları, Kamuda İşe Yerleşme Oranları, Firma Büyüklüğü Dağılımları ve Sektör Bazında Dağılımları ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

* * * Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 verilerine göre hazırlanmıştır.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp