İç Mimarlık

İç mimarlık; işlev, nitelik, estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda uygun malzeme ve teknik donanımları kullanarak mekânlara çözümler üreten ve bir mekânın tasarım ve uygulamasını gerçekleştiren bir meslek dalıdır. İç mimarlar yapının mimari bütünlüğü içinde uygun hacimler yaratarak kullanıcıların kendilerini iyi hissedebileceği ve birbirleriyle sağlıklı iletişim kurabileceği işlevsel mekânlar oluşturur; bu mekânları evrensel tasarım kuramları, bilimsel ve teknik gelişmeler ile kişisel yaratıcılıklarını kullanarak tasarlar ve hayata geçirirler.

 

İstanbul Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, iç mimar adaylarına çevreyi duyarlı bir biçimde gözlemlemeyi, sorgulamayı, mekânlara ve mekân bileşenlerine çözüm getirebilmeleri için gerekli teknik bilgi ve donanımı vermeyi, bunu kendi yaratıcılık ve tasarlama becerileri ile birleştirip, görsel anlatım teknikleriyle ortaya koyabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim dili Türkçe olan İç Mimarlık Bölümünde uluslararası platformda yarışabilecek bireyler yetiştirmek amacıyla İngilizce dersleri de verilmektedir.

 

Öğrenciler ayrıca, mezuniyet öncesinde aldıkları bitirme projesi dersi ile istenen proje konusuna ve gerekli mimari tasarım ölçütlerine bağlı kalarak istenen ölçekte, 2 veya 3 boyutlu çizimler ile görsel sunum tekniklerinden yararlanarak uygulama ve projelendirme çalışması yapmaktadırlar.

 

İstanbul Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, iç mimarlık adaylarına evrensel tasarım kavramları ışığında çağın dinamiklerine uygun gerekli teknik bilgi ve donanımı vererek, onları mekânlara ve mekân bileşenlerine çağdaş ve akılcı çözüm üretecek meslek çalışanları olarak hazırlamayı amaçlamaktadır. Öğrenciler çoğunluğu uygulamalı derslerden oluşan bölüm müfredatı ile çevreye duyarlı, yaratıcı, gözlemci, güncel gelişmeleri takip eden ve iletişim becerileri yüksek bireyler olmaları yönünde desteklenmektedir.

 

Staj uygulaması dersi kapsamında çalıştıkları firmalarda kazandıkları ofis ve şantiye deneyimi ile öğrenciler, eğitimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaya geçirirken, aynı zamanda kariyerleri için başlangıç yapma fırsatı elde etmiş olurlar

TC Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 Verilerine Göre Hazırlanan, Mezun Olduğunuz Bölüm/Programa ait;
İş Bulma Süreleri, Başlangıç Ücretleri, Nitelik Uyuşmazlıkları, Kamuda İşe Yerleşme Oranları, Firma Büyüklüğü Dağılımları ve Sektör Bazında Dağılımları ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

* * * Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 verilerine göre hazırlanmıştır.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp