Grafik Tasarımı

Lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve sanatta yeterlik) düzeylerinde eğitim veren İstanbul Arel Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü, öğrencilerin kişisel özelliklerini ve tasarıma dönük yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan ve günümüz koşullarına uyum sağlayan bir müfredatı benimsemiştir. Grafik Tasarımı Bölümünde sanat kültürü sağlam, grafik tasarımın temel teknikleri ve sanatsal inceliklerini kavramış, yaratıcı ve girişimci tasarımcılar ve yöneticiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Kesin kayıt yaptıran her öğrencimize %50 Sanata ve Yeteneğe Destek Bursu verilmektedir. Bursların devamı için herhangi bir koşul yoktur. Kazanılan burs, 4 akademik yıl süresince genel not ortalamasına bağlı kalmaksızın devam eder. 2011-2012 akademik yılında ilk mezunlarını vermiş olan Grafik Tasarımı Bölümünün öncelikli hedefleri, eğitim-öğretim kalitesini en üst düzeye çıkartarak nitelikli bir tasarım eğitimi vermek ve öğrencileri iş hayatına hazırlamaktır.

 

Teknolojinin hızla gelişme göstermesi ve buna bağlı olarak iş alanlarının geniş bir yelpazeye yayılmasıyla, grafik tasarımcılara olan gereksinim giderek artmaktadır. Bu bağlamda çizim, resim, fotoğraf ve yazının bütünleştirilmesi, bilgisayar ve çoklu ortam tekniğinden yararlanılarak iletişimin etkinleştirilmesinde grafik tasarımcıların önemi ön plana çıkmaktadır.

 

Bölümde öğrencilere; logo, afiş, reklam panosu ve ambalaj tasarımı, kitap ve dergi tasarımı, tipografi, bilgisayar, animasyon, web tasarımı, fotoğraf ve illüstrasyon gibi dersler verilmektedir. Uygulamalı çalışmalar, bölüm bünyesinde bulunan PC ve MAC bilgisayar laboratuvarları, fotoğraf stüdyosu, baskı atölyeleri ve uygulama atölyelerinde yapılmaktadır.

 

Grafik Tasarımı Bölümünde verilen eğitim, tasarım felsefesinin keşfedilmesi ve benimsenmesini temel almakta ve öğrencileri grafik tasarımın temel öğeleri olan MAC Laboratuvarı ve fotoğraf stüdyosu ortamında deneyimli akademik kadro eşliğinde iş hayatına hazırlamaktadır. Zorunlu staj uygulaması ile öğrencilerin mesleki alanda tasarımdan iletişime, tanıtımdan pazarlamaya kadar tüm konularda yönlendirici olmaları amaçlanmaktadır.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp